ismek

  1. M

    Org Dersi, Org Kursu, kadıköy / İstanbul

    Studio Ortamında Nota Solfej ve Org Dersleri * Dersler her yaş ve her seviye içindir. * Ortalama 20-25 ders de basit melodileri, notalı akorlu çift el doğru bir şekilde çalabilirsiniz. * Türk ve dünya müzikleri üzerinde repertuar çalışmaları, arzu ederseniz eğitimin ilerleyen safhalarında...
Top