müzik kursları

  1. M

    Çocuklar İçin Müzik Dersleri

    Müzik kurslarımızdaki ilk amaç, çocuklarımızın yaşına uygun müzik bilgileri edindirmek ve şarkı dağarcığı oluşturmaktır. Dersler çocuğun ritim ve melodi algısını geliştirmek üzere başlar ve basit ezgiler ve çocuk şarkıları ile devam eder. Öğrencinin seviyesine, gelişimine ve derslere ayırdığı...
  2. M

    Saz Kursu, İstanbul (özel ders)

    Bağlama Dersi Dersler; Özel ders ( öğrenci ile birbir) şeklinde, kadıköy Studio Ambiance de verilmektedir. Ortalama 20-25 ders de öğrenci notalı, ve doğru biçimde basit ezgileri icra edebilmektedir. Derslere bağlama getirilmez atölyemizdeki sazlarla çalışma yapılır.Lakin öğrencinin evinde...
Top